» Paříž » Pravý břeh » Louvre

Louvre

Louvre je největší palácový komplex na světě, stavěný po celá staletí.

Nejstarší část Louvru je pod nádvořím Cour careé: jsou tu základy původní pevnosti, zbudované v prvních letech 13. st. králem Filipem Augustem. Ve 14. st. byl hrad proměněn dočasně v rezidenci, ale trvalým sídlem francouzských králů se Louvre nestal. Za Františka I. byl Cour careé přestavován na renesanční sídlo. V pol. 16. st. vdova po Jindřichovi II, Kateřina Medicejská, dala postavit 500 metrů od Louvru palác Touileries, který byl později spojen se starým Louvrem třemi galeriemi.

V l. 1680-1750 byl Louvre opuštěn a chátral, takže se uvažovalo o demolici nejstarších částí. Za císaře Napoleona však nastal obrat. Na oslavu vítězství nad Rakouskem byl postaven vítězný oblouk a byla započata rozsáhlá rekonstrukce, která pokračovala až do doby Napoleona III., kdy byl vlastně Louvre dostavěn.

Sbírky obrazů začal v Louvru umisťovat král František I. Další panovníci sbírky rozšiřovali. Rozhodnutím konventu v r. 1793 byly zpřístupněny veřejnosti. Císař Napoleon je rozhojnil kořistí z poražených států, část však byla po jeho pádu vrácena. Plány modernizace a rozšíření Louvru byly poprvé načrtnuty v r. 1981. Ministerstvo financí se mělo přestěhovat z Richelieova křídla jinam a muzeum mělo dostat nový hlavní vchod, který navrhl v r. 1989 americký architekt čínského původu I. M. Pei: Grande Pyramide, vysokou 21 m a širokou u základny 33 m. Ta zároveň slouží jako výchozí bod pro návštěvníky muzea (ostatní vchody do muzea jen na zvláštní povolení).

Muzeum se stalo jediným majitelem paláce Louvre (tzv. projekt Velkého Louvru - Projekt Grand Louvre). Výstavní plocha dnešních 198 sálů bude zvětšena na 55 000 m2. Pod Napoleonovým nádvořím byla vybudována rozsáhlá hala, kde jsou soustředěny nejrůznější služby pro návštěvníky: informační a dokumentační střediska, průvodci, knihovna, prodejna uměleckých děl, restaurace a snack bar, auditorium. Celý tento prostor je osvětlen skleněnou pyramidou,

Expozice evropského malířství (1400 – 1848) je obsáhlá a více než polovina obrazů pochází od francouzských malířů. Do obnovených oddělení egyptských, řeckých, etruských a římských památek přibylo mnoho nových exponátů a vzácných pokladů. Různorodé umělecké předměty zahrnují i nábytek a šperky.

Stručný přehled sbírek:

© 2006 Paříž-památky.cz: Pravý břeh - Levý břeh - Versailles - [mapa webu]