» Paříž » Hospodářství

Hospodářský význam pařížské aglomerace

Významné místo patřící dnes pařížské aglomeraci v ekonomice a ve společenském životě Francie je dáno výhodnými podmínkami.

Pařížská aglomerace je relativně málo vzdálena od severních oblastí, jejich uhlí a průmyslu; poměrně blízko je Normandie s důležitými přístavy Le Havre a Rouen, s nimiž město spojuje splavná řeka Seina a potvrzuje tak trochu nadnesené tvrzení, že "Paříž je mořským přístavem". Je nejdůležitějším průmyslovým centrem země. Odvětví pařížského průmyslu patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející a zaměřují se na finální výrobky.

Zaměstnanost je v Paříži poněkud vyšší než ve Francii. Je to dáno jednak tím, že do Paříže se lidé stěhují většinou za prací, a také tím, že podíl osob ve vyšším věku je tu nižší než v jiných městech. Starší lidé po odchodu do důchodu totiž často hlavní město opouštějí a stěhují se na venkov.

V centru Paříže nenajdeme žádné průmyslové čtvrti - byly odsunuty na okraj města. Západní část města je přitom mnohem méně průmyslová než východní a předměstské obvody na jihu Paříže jsou průmyslovější než obvody na severu. Tento nepoměr je dán historickými příčinami. Levý břeh Seiny byl dlouho čtvrtí opatství, klášterů a univerzit; pravý patřil obchodníkům. Řemesla se rozvíjela zejména v blízkosti obchodních ulic. V průběhu 2. pol 19. st. byly nezastavěné a levné plochy četnější v předměstských obvodech na jihu a na východě, které byly urbanizovány později, takže vznikly vhodné podmínky pro zakládání továren a výstavbu skladů a dalších provozů.

Podobně jako středověké cechy měly v Paříži svá určitá místa, i dnes se řemeslníci a drobní obchodníci sdružují ve čtvrtích, kterým dodávají charakteristický ráz. Houslařské dílny lze najít v rue de Rome, zlatníky na rue de la Paix a na náměstí Vendôme, knihkupci a nakladatelé nabízejí své zboží okolo Odéonu, starožitníci na rue Bonaparte a rue La Boétie, obchody s luxusním konfekcí sídlí poblíž Opery atd.

V Paříži jsou zastoupena skoro všechna výrobní odvětví, nejvíce však taková, při kterých se uplatňuje umělecký smysl a vkus. Pařížští výrobci udávají tón světové módě a do celého světa dodávají výrobky zvučných značek. Výrobky se značkami Christian Dior, Yves Saint-Laurent, Pierre Cardin, Rochas a další jsou všude známy jako kvalitní, luxusní a drahé zboží. Již dávno je na sobě nenesou jenom oděvní výrobky (známá pařížská "haute vouture"), ale tuto etiketu lze najít na kosmetice, vzácných vínech a sektech, jemných čokoládových výrobcích atd.

Zapomenout nelze ani na další nepotravinářské výrobky, které proslavily nejen za hranicemi města, kde vznikají, ale i za hranicemi země. Za všechny jmenujme alespoň velmi známé automobily značky Renault, které sjíždějí z pásu v továrně v Boulogne-Billancourt.

Paříž zůstává centrem vlády, vědy, vzdělání, trhu práce a zábavy. Zde se nacházejí nejdůležitější vysoké školy, největší a nejzajímavější muzea a knihovny, největší divadla a kina, národní rozhlasové a televizní vysílače. Kromě 13 univerzit, na kterých je zapsáno kolem 300 000 studentů, existují ještě Grandes Écoles, vysoké školy, jejichž uchazeči musejí projít přísným výběrem. Jejich absolventi později zastávají vysoké posty v průmyslu a správě. Z mnoha výzkumných institucí vyniká Národní centrum pro vědecký výzkum. Francouzská akademie byla založena v r. 1635 a tvoří ji 40 členů. Přijímání za nového člena je záležitostí velmi slavnou a také velmi pařížskou. Na čtyři sta vyvolených může vyslechnout "poděkování" nově přijímaného člena a odpověď tzv. nesmrtelných. Jednou z hlavních činností Akademie je sestavování Slovníku jazyka francouzského. Kromě tradičních literárních žánrů sdružuje Akademie představitele církve, armády, diplomacie, lékařství, žurnalistiky a další.

Na pořádání veletrhů a výstav jsou k dispozici čtyři výstavní centra (Parc des Expositions, C.N.I.T., Parc des Expositions Paris-Nord, Parc des Expositions du Bourget).

© 2006 Paříž-památky.cz: Pravý břeh - Levý břeh - Versailles - [mapa webu]