» Paříž » Levý břeh » Ile de la Cité

Ile de la Cité

Přibližně uprostřed Seiny se nacházejí 2 pařížské ostrovy - Ile de la Cité, který představuje prapůvodní kolébku Paříže a stává se tak jednou z největších turistických atrakcí města a ostrov Ile Saint-Louis, který je považován za klidnější a spíše než turistům slouží svým klidem Pařížanům.

Ile de la Cité - ostrov na Seině uprostřed města, nejstarší část Paříže. Je spojen s břehy mosty; nejstarší a nejdelší je Pont Neuf (1587 - 1604). Původně zde stála galská vodní pevnost Lutetia, r. 52 dobytá Caesarovým vojskem. Rozvinula se v obchodní středisko Lutetia Parisiorum. V r. 360 Julian Apostata zde byl provolán římským císařem. Od 4. stol. se objevuje jméno Paris.

Ostrov byl osídlen již od 2. stol. př.Kr. a prodělával nepřetržité stavební i politické proměny ovlivňující nejen osudy hlavního města, ale často i celé země. Ve druhé polovině 19. stol. došlo v rámci přeměny Paříže na moderní velkoměsto k nejhlubšímu zásahu do tváře ostrova stržením přetrvávajících středověkých čtvrtí. Např. byl proražen bulvár du Palais, který je místy až desetkrát širší než původní komunikace, některé budovy byly přestavěny a rozšířeny (Justiční palác) a vznikly nové velké administrativní budovy (Policejní prefektura, obchodní tribunál aj.).

© 2006 Paříž-památky.cz: Pravý břeh - Levý břeh - Versailles - [mapa webu]